Comisii tehnice an școlar 2015 – 2016

1. Coordonator programe educative şcolare şi extraşcolare
Responsabil: prof. Mandae Cristina
Comisia diriginţilor:
liceu - prof. Raicov Camelia
postliceu - maistru instructor Percea Alina-Daniela

2. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
Responsabil: prof. Chihai Cosmina
Membri:
- prof. Martinovici Corina
- prof. Raicov Camelia
- prof. Runcan Aspazia-Lucia

3. Comisia pentru curriculum
Responsabil: prof. Bozeșan Loredana
Membri responsabili comisii metodice:
Liceu:
- Limba română: prof. Chevereşan Radmila
- Matematică-informatică: prof. Ardelean-Ineuan Norin-Cristian
- Ştiinţe ale naturii: prof. Jula Gheorghe
- Om şi societate: prof. Mandae Cristina-Monica
- Arte, Educaţie fizică şi sport : prof. Lazici Cosmin-Sava
Postliceu
- Specialităţi medicale : prof. Butunoi Simona-Maria
- Nursing : maistru instructor Ticiu Narcisa-Alina
- Specialităţi farmaceutice şi cosmetice : farm. Gomboș Ancuța
- Comisie mixtă: prof. Burcea-Iancu Radu

4. Comisia pentru monitorizarea frecvenţei Combaterea absenteismului și a abandonului școlar
Responsabil: director, director adj.
Membri responsabili comisii metodice:
Liceu:
- prof. Stoia Viviana
- Limba română: prof. Chevereşan Radmila
- Limbi moderne: prof. Bozeşan Loredana
- Matematică-informatică: prof. Ardelean-Ineuan Norin-Cristian
- Ştiinţe ale naturii: prof. Jula Gheorghe
- Om şi societate: prof. Mandae Cristina-Monica
- Arte, Educaţie fizică şi sport: prof. Lazici Cosmin-Sava
Postliceu
- Specialităţi medicale: prof. Butunoi Simona-Maria
- Nursing: maistru instructor Ticiu Narcisa-Alina
- Specialităţi farmaceutice şi cosmetice: farm. Gomboș Ancuța
- Comisie mixtă: prof. Burcea-Iancu Radu

5. Comisia pentru formarea continuă şi cercetare ştiinţifică
- Liceu: prof. Marin Sorina
- Postliceu: prof. Gomboș Ancuța

6. Comisia tehnică de sănătate şi securitate în muncă
Responsabil: prof. Groza Sanda
Membri:
- prof. Dolinschi Ileana
- prof. Boba Corina

7. Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor
Responsabil: prof. Lugojan Sorin
Membru: prof. Lazici Cosmin

8. Comisia de acordare a burselor pentru elevi
Preşedinte: dir. prof. Sopon Adriana Elena
Membri:
- coordonator programe educative: prof. Mandae Cristina
- prof. Bozeşan Loredana
- prof. Jula Gheorghe
- contabil şef Talpaş Rodica
- chim. Roşca Florica

9. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală
Responsabil: prof. Lazici Cosmin
Membru: Bîrchi-Damian Ion

10. Comisia pentru orar
liceu: prof. Ardelean-Ineuan Norin-Cristian
postliceu:
- prof. Butunoi Simona-Maria
- prof. Chihai Cosmina
- maistru instructor Ticiu Narcisa-Alina
- maistru instructor Percea Alina-Daniela

11. Comisia de inventariere a patrimoniului
Preşedinte: dir. adj. prof. Imbri Gabriela-Tatiana
Secretar: prof. Lugojan Sorin-Daniel
Membrii:
- prof. Ardelean Norin
- prof. Chihai Cosmina

12. Comisia de casare
Preşedinte: dir. prof. Sopon Adriana Elena
Membri:
- contabil şef: Talpaş Rodica
- laborant: Jebelean Maria

13. Comisia pentru selecţionarea anuală a documentelor create, ce urmează a fi eliminate sau arhivate
Preşedinte: dir. prof. Sopon Adriana Elena
Secretar: secretar şef. ing. Blajovan Lucia
Membri:
- contabil şef ec.: Talpaş Rodica
- secretar chim.: Roşca Florica
- secretar: Weissgerber Elisabeta
- documentarist: Muntean Florica Adriana

14. Consiliul reprezentativ al părinţilor
Preşedinte: Toth Mirela
Vicepreşedinte: Godean Camelia

15. Responsabil cu organizarea serviciului în şcoală:
- prof. Bîrchi-Damian Ion

16. Comisia de recepţie - dir. prof. Sopon Adriana Elena
- prof. Mandae Cristina
- prof. Martinovici Corina
- laborant Jebelean Maria

17. Responsabil site-ul şcolii:
- prof. Burcea Radu

18. Comisia de control managerial intern:
- prof. Sârbu Angelica
- prof. Fara Daniela

19. Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității
- prof. Mandae Cristina
- prof. Bloju Lavinia
- prof. Burcea Radu
- reprezentant al părinților: Toth Mirela
- reprezentant al elevilor: Gui Alexandra-Denisa

Director
prof. Adriana Elena SOPON