CSE

Consiliul Școlar al Elevilor an școlar 2015 - 2016

Consiliul elevilor este o structură consultativă și partener al unității de învățământ, reprezintă interesele elevilor din învățământul preuniversitar, funcționând în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul și nevoile școlii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Național al Elevilor.

Consiliul elevilor din unitatea de învățământ are următoarea structură:
a) Președinte;
b) Vicepreședinte/vicepreședinți, în funcție de numărul de elevi din școală;
c) Secretar;
d) Membri: reprezentanții claselor.

Structurile asociative ale elevilor sunt:
a) Consiliul Școlar al Elevilor(CȘE)
b) Consiliul Județean al Elevilor(CJE)/Consiliul Municipal al Elevilor din București(CMEB)
c) Consiliul Regional al Elevilor(CRE)
d) Consiliul Național al Elevilor.(CNE)

În data de 15.10.2015,în cadrul unității noastre s-au desfășurat alegerile pentru biroul executive (președinte, vicepreședinte și secretar).
În urma acestor alegeri au fost aleși următorii membri:

• Președinte: Denisa Popescu, clasa a XI-a B - (vicepreședinte al CȘE Colegiul Național ”Ana Aslan” și director al departamentului ”Sport și programe de tineret” din cadrul CJE Timiș în anul școlar 2014-2015)
• Vicepreședinte: Iasmina Seculi, clasa a XI-a C - (director al departamentului ”Mobilitate, formare, informare și consiliere” din cadrul CȘE Colegiul Național ”Ana Aslan” în anul școlar 2014-2015)
• Secretar: Cosmina Cîrstea, clasa a X-a B - (membru activ în proiectele desfășurate de CȘE ”Ana Aslan” în annul școlar 2014-2015)
• Coordonator: prof. Cristina Mandae


>>> prezentarea activităților an școlar 2014 - 2015

>>> Târgul de Crăciun 2015

Site-uri care ar putea să te ajute:
Regulament OMEN nr.5.115-2015
Consiliul elevilor - facebook
Wedu.ro


Președinte: Denisa Popescu, clasa a XI-a B

Denisa Popescu Presedinte

Vicepreședinte: Iasmina Seculi, clasa a XI-a C

Seculi Iasmina vicepresedinte