O.N.G - Trepte spre performanță

ASOCIAŢIA COLEGIUL NAŢIONAL „ANA ASLAN” – TREPTE SPRE PERFORMANŢA.

Scopul ASOCIAŢIEI îl constituie sprijinirea realizării obiectivelor educaţionale, dezvoltarea, modernizarea, întreţinerea bazei materiale a şcolii, sprijinirea şcolii în realizarea şi îmbunătăţirea continuă a procesului de instruire şi educare a elevilor, reprezentarea şi promovarea asociaţiei, atragerea de fonduri în vederea sprijinirii atât în ceea ce priveşte activitatea didactică şi în mod direct susţinerea elevilor cu rerzultate deosebite pentru a putea participa la diferite competiţii interne şi internaţionale.

Obiectivele Asociației sunt:

 1. Sprijinirea procesului de învățământ în cadrul Colegiului Național „ANA ASLAN”, Timișoara;
 2. Extinderea bazei materiale și întreținerea bazei materiale existente;
 3. Implicarea directă a Asociației alături de conducerea școlii în asigurarea securității elevilor, cadrelor didactice și a personalului auxiliar;
 4. Acordarea de recompense pentru elevi și cadre didactice în funcție de rezultatele obținute la olimpiade precum și la orice alte manifestări de profil;
 5. Stabilirea de parteneriate cu şcoli din ţară şi din spaţiul european;
 6. Organizarea de seminarii, simpozioane, sesiuni ştiinţifice, schimburi de experienţă, călătorii de studii şi de documentare, stagii practice în alte instituţii similare din ţară şi străinătate, pentru elevi şi cadre didactice.
 7. Realizarea de acţiuni de publicitate în sprijinul asociaţiei, prin editarea, tipărirea şi difuzarea de publicaţii – revista Colegiului Naţional ANA ASLAN Timişoara, editare de cărţi şi materiale;
 8. Organizarea unor excursii şi tabere de studiu;
 9. Implicarea elevilor în acţiuni sociale şi de voluntariat;
 10. Organizarea unor manifestaţii artistice (spectacole, expoziţii, dineuri) cu scop caritabil, în vederea sprijinirii elevilor şi a profesorilor (foşti şi actuali), aflaţi într-o situaţie defavorabilă;
 11. Se vor aborda orice forme de activităţi legale, inclusiv economice, ce pot contribui la îndeplinirea scopului aociaţiei.
 12. sprijinirea elevilor cu performanțe școlare deosebite, pentru obținerea unor burse în străinătate;
 13. Elaborarea de programe şi măsuri ce se impun pentru protejarea sănătății elevilor, respectiv cu privire la droguri, alcool, tutun cât şi cu privire la viața sexuală.