olimpiada de biologie

OLIMPIADA DE BIOLOGIE - FAZA LOCALĂ (municipală), 22 ianuarie 2016
ELEVII CALIFICAȚI PENTRU FAZA JUDEȚEANĂ

Nr.crt. Nume și prenume elev Clasa Unitatea școlară Locul
obținut Nume și prenume profesor coordonator
1. ANTON CĂLINA a IX-aA Col. Naț. ”Ana Aslan” I DOLINSCHI ILEANA
2. ȘTIOPU ALEXANDRA a IX-aA Col. Naț. ”Ana Aslan” II DOLINSCHI ILEANA
3. PAVEL ALEXANDRU PAVEL a IX-a A Col. Naț. ”Ana Aslan” III DOLINSCHI ILEANA
4. PLEȘA ANDREI a IX-a B Col. Naț. ”Ana Aslan” III DOLINSCHI ILEANA

1. FILIP GABRIEL a X-aC Col. Naț. ”Ana Aslan” I MARTINOVICI CORINA

1. TĂMÂIAN RAFAEL
NICOLAE a XI-aB Col. Naț. ”Ana Aslan” I MARTINOVICI CORINA
2. LUPU MARIA a XI-a A Col. Naț. ”Ana Aslan” II DOLINSCHI ILEANA
3. PUPE CRISTINA a XI-a A Col. Naț. ”Ana Aslan” III DOLINSCHI ILEANA
4. CIUTĂ BENIAMIN a XI-a A Col. Naț. ”Ana Aslan” III DOLINSCHI ILEANA

1. CĂTĂNESCU FLORENTINA a XII-a A Col. Naț. ”Ana Aslan” I DOLINSCHI ILEANA