Educatia noastra cea de toate zilele 2015

Concursul „Educația noastră cea de toate zilele”, ediția I, 05.10.2015

Această activitate desfășurată sub forma unei competiții între echipele claselor a X-a A, B, C, D a fost consacrată Zilei Internaționale a Educației (5 octombrie).
Concurenții au parcurs o bibliografie având ca teme principale: „educația în Antichitate”, „educația medievală”, „educația în România”. De asemenea, fiecare echipă a prezentat contribuția unor personalități la dezvoltarea învățământului românesc: Ion Heliade Rădulescu, Spiru Haret, Gheorghe Lazăr, Simion Mehedinți.
Proba-surpriză a constat in prezentarea unor imagini ale unor instituții culturale și de invățământ care au contribuit la evoluția educației de-a lungul timpului.
Juriul a fost format din profesori și membrii ai Consiliului Școlar al Elevilor.
Coordonatori: prof. Cristina MANDAE
eleva Iasmina SECULI, vicepreșendinte Consiliul Școlar al Elevilor