PRACTICĂ ÎN SPITALE

ÎNVĂȚĂMÂNTUL CLINIC ÎN UNITĂȚILE MEDICALE

Învățământul clinic în unitățile medicale reprezintă un aspect esențial în formarea viitorilor asistenți medicali și în dezvoltarea competențelor lor practice.

Formarea clinică este partea din formare prin care asistentul medical generalist învaţă, în cadrul unei echipe, în contact direct cu un individ sănătos sau bolnav şi/sau cu o colectivitate, să organizeze, să acorde şi să evalueze asistenţa medicală global necesară, pe baza cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dobândite.

Asistentul medical generalist format învaţă nu numai să lucreze în echipă, ci şi să coordoneze o echipă şi să organizeze asistenţa medicală globală, inclusiv educaţia sanitară a indivizilor şi a grupurilor mici în cadrul instituţiilor sanitare sau al colectivității.

Această formare se desfășoară în spitale și în alte instituții sanitare, precum și în colectivitate, inclusiv servicii de îngrijire medicală la domiciliu, sub responsabilitatea asistenților profesori și cu cooperarea și asistența altor asistenţi calificați. Este o instruire coordonată.

Învățământul clinic (stagiile de practică) vizează toate aspectele rolului de asistent în materie de îngrijiri de sănătate la acest nivel, incluzând prevenirea bolii, educația sanitară, precum şi îngrijirile de sănătate de primă urgență, de reanimare şi de transfuzie sanguină.

În determinarea locurilor de stagiu se ține seama de următorii factori: existența unui personal calificat suficient de numeros pentru a asigura o calitate satisfăcătoare a îngrijirilor de sănătate la nivel de asistent; existența unor condiții satisfăcătoare în materie de sedii şi de material utilizate pentru îngrijirea bolnavilor.

Fiecare elev al Colegiului Național “Ana Aslan” Timișoara - Școala Postliceală Sanitară, este îndrumat de un asistent medical tutore, care urmărește dacă elevul și-a însușit competențele predate în școală, conform nivelului de pregătire. Elevii sunt evaluați și notați de către coordonatorii de practică și de profesorii de specialități medicale, la finalul fiecărui modul de studiu, conform caietului de practică elaborat și adoptat la nivel de instituție școlară.

Unități sanitare partenere – pentru desfășurarea stagiilor de practică:

  • Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara

  • Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

  • Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara

  • Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Timișoara

  • Spitalul Clinic Militar de Urgență ”Dr. Victor Popescu” Timișoara

  • Cabinete medicină de familie

  • Farmacii de stat și particulare

https://drive.google.com/file/d/1A9TAo9cKRRyiaLYlybRL3N1LcTgQXZel/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1f4wK6X_dYy7gwBf9WNdN6kfFdvmrD3Fp/view?usp=sharing