TEAM BUILDING BUDAPESTA

“COMUNICARE ȘI BUNE PRACTICI ÎN MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL”

Budapestaediția aII-a

19-20 octombrie 2019

Activitățile desfășurate la Budapesta au prilejuit, pentru cadrele didactice participante, îmbunătățirea performanțelor unei echipe solide, pornind de la comunicare eficientă, colaborare, inovare, creativitate.

COORDONATORI:

DIRECTOR PROF. ADRIANA SOPON

DIRECTOR ADJ. DR. COSMINA CHIHAI

PROF. CRISTINA MANDAE - CONSILIER EDUCATIV